Förstudie

FÖRENINGEN RKFKT GENOMFÖR EN FÖRSTUDIE 2021-2022 TILL ETT DIGITALT UTBILDNINGSPROJEKT SOM SKA MOTVERKA ANTIZIGANISM OCH INTOLERANS MOT ROMER.

MED STÖD AV MUCF