Förening romer, kultur, fritid, kunskap och tolerans 
Parno papros 
med stöd av kulturrådet