Hälsa

Projekt hälsofrämjande insatser riktade till romer 2022/2023
Rådgivning om hälsa och lotsning till sjukvården


Vi har genomfört projekt med bidrag av kulturrådet och Stockholms stad med kultur och språk främjande insatser.
Vi har samarbete med Stockholms stad Farsta kulturförvaltning och romska organisationer nationellt


Romska berättelser -Parno papros -2021
Föreningen romer, kultur, fritid, kunskap och tolerans

KULTURRÅDET