RKFKT  
Projekt häslofrämjande insatser riktade till romer 2020/2021, med stöd av
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Vi har genomfört projekt med bidrag av kulturrådet och Stockholms stad med kultur och språk främjande insatser.
Vi har samarbete med Stockholms stad Farsta kulturförvaltning och romska organisationer nationellt


Romska berättelser -Parno papros -2021
Föreningen romer, kultur, fritid, kunskap och tolerans

KULTURRÅDET