LÄNKAR

Diskrimineringsombudsmannen
www.do.se

Inspektionen för vård och omsorg
www.ivo.se

Skolinspektionen
www.skolinspektionen.se

Information om Covid-19 viruset från folkhälsomyndigheten!
www.folkhalsomyndigheten.se/svenska

Tietoa Covid-19 viruksesta suomeksi!
www.folkhalsomyndigheten.se/suomeksi
Info Romani Chib Lovara Covid-19
www.folkhalsomyndigheten.se/Romani-Chib

Länk till folkhälsomyndigheten Info på minoritetsspråk

www.folkhalsomyndigheten.se/information-på-minioritets-språk